Besmet en wat nu?

Elke organisatie loopt tegenwoordig verhoogd risico op besmetting van netwerken en systemen. Er wordt veel met internet gewerkt en standaard anti-virus programma’s werken vaak niet goed genoeg om alle risico’s uit te sluiten. Grote kans dat je als organisatie vroeg of laat te maken krijgt met besmetting. En wat nu?

Cyberaanvallen nemen toe en malware wordt steeds geavanceerder. Het is voor een organisatie dan ook belangrijk zich zo goed mogelijk te beschermen. Enerzijds kun je door een 360 graden inventarisatie alle mogelijke risico’s in kaart brengen en maatregelen nemen. Daarnaast kun je gebruikers bewust maken van de risico’s van hun handelen. En toch kan het gebeuren dat je systemen besmet raken.

Meest voorkomende oorzaken

De meest voorkomende oorzaak van besmetting is een onvolledige of ontbrekende beveiliging van de bedrijfssystemen/-netwerken. Ook kan besmetting plaatsvinden door menselijk handelen, bijvoorbeeld wanneer medewerkers bijlagen met malware openen of bestanden downloaden op onveilige websites. Daarnaast is er ook malware die zich onzichtbaar op systemen installeert.

Voorkomen is beter dan genezen

Besmettingen kun je zo veel mogelijk voorkomen door voor deugdelijke beveiligingsoplossingen op meerdere lagen in je bedrijfsnetwerk te zorgen. Denk hierbij aan e-mail filtering voordat de mail op het bedrijfsnetwerk aankomt, firewall oplossingen en anti-virus software op servers en clients.

Syncen van je bedrijfsdata

Veel organisaties maken in hun bedrijfsvoering gebruik van Dropbox of Onedrive (Sharepoint). Dit zijn uitstekende middelen voor het in sync houden van data, zodat je data op meerdere plaatsen tegelijk beschikbaar zijn. Wat vaak vergeten wordt, is dat als er iets verwijderd of overschreven wordt op deze platformen de data niet meer terug te halen zijn zonder back-up mechanisme. Dat geldt ook voor data die zijn opgeslagen op reguliere fileservers binnen de eigen organisatie.

Noodzaak van back-ups

Ondanks alle beveiligingsmaatregelen, zijn besmettingen lastig te voorkomen en kun je data kwijtraken. Daarom is een goed ingeregelde back-up cruciaal. Back-ups kunnen echte life savers zijn en wel om de volgende twee redenen:

  1. Als er (on)opzettelijk data wordt verwijderd of overschreven door een medewerker, dan is deze altijd terug te zetten vanuit de back-up. Zo raak je nooit belangrijke data en informatie kwijt.
  2. Bij een besmetting met een nieuw soort virus (0-day), kan er teruggegrepen worden naar de back-up.

In tegenstelling tot sync’s geeft een back-up de mogelijkheid om data van een bepaald moment onbewerkt terug te zetten. Een back-up is daarom echt een must in organisaties om de gevolgen van besmettingen en (onopzettelijke) verwijdering van data zoveel mogelijk te beperken. Al eerder gaven we een aantal tips om minder vaak naar back-ups te hoeven teruggrijpen.

Wil jij ook weten hoe je back-ups binnen jouw organisatie het beste kunt inregelen?


Backwire levert de beste en veiligste oplossingen voor lastige ICT-vraagstukken en specifieke ICT-wensen. We zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van de ICT-inrichting van organisaties. Wil je meer weten over beheer van ICT-infrastructuur, het migreren en onderhouden van je ICT-omgeving of cloud- en securityoplossingen? Neem dan vandaag nog contact op.